ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

διασφάλιση ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφαρμόζουμε για το σύνολο των εργασιών μας, σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015.

Πιστοποίησεις CE

Κάθε τύπος Ηλεκτρομποίλερ, Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα, και Ηλιακού Συστήματος ΕΒΗΛ ξεχωριστά, είναι πιστοποιημένος και φέρει Σήμανση CE.