Οδηγίες συντήρησης

Έντυπο οδηγιών εγκατάστασης χρήσης&συντήρησης Θερμοσιφώνωνpdf icon download

Ο θερµοσίφωνας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε χάλκινα εξαρτήµατα ειδικότερα στην εισαγωγή της ύδρευσης. Συνιστάται κάθε δύο χρόνια να καθαρίζεται η αντίσταση από τα επικαθήµενα άλατα. Η ράβδος µαγνησίου, η οποία είναι βιδωµένη επάνω στη φλάντζα, θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 2 χρόνια και να αντικαθίσταται όταν φθαρεί. Πιο συγκεκριµένα η ράβδος µαγνησίου χρειάζεται αντικατάσταση όταν το µήκος της είναι µικρότερο από 10cm ή η διάµετρος µικρότερη από 1cm ή και τα δύο. Η µεγάλη συσσώρευση αλάτων έχει ως αποτέλεσµα τη µειωµένη απόδοση της αντίστασης η ενδεχοµένως και το κάψιµο της καθώς και τη µείωση του ωφέλιµου όγκου του νερού.

Για να αδειάσετε η συσκευή από το νερό που περιέχετε µέσα ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα:

Για τα κατακόρυφα και οριζόντια µοντέλα:

•    Αποσυνδέστε το θερµοσίφωνα από τη παροχή ρεύµατος.
•    Κλείστε την παροχή νερού, για επιβεβαίωση ανοίξτε την παροχή ζεστού νερού (δεν πρέπει να τρέχει νερό).
•    Ξεβιδώστε την υδραυλική σύνδεση εισόδου νερού ύδρευσης(κρύο),µαζί µε την βαλβίδα.
•    Τοποθετήστε τη µία άκρη ενός αλφαδολάστιχου εξωτερικά του σωλήνα εισόδου του κρύου νερού, η άλλη άκρη θα πρέπει να καταλήγει στην µπανιέρα ή στο νιπτήρα.

Ξεβιδώνουµε την υδραυλική σύνδεση εξόδου νερού(ζεστό),ώστε να επιτραπεί η είσοδος αέρα στην συσκευή µε την βοήθεια του οποίου θα επιτραπεί η διέλευση νερού από το θερµοσίφωνα.Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µόλις αδειάσει η αποθηκευµένη ποσότητα νερού.
•    Στην περίπτωση που µε την παραπάνω διαδικασία δεν τρέξει νερό από το θερµοσίφωνα, τότε ξεβιδώστε την υδραυλική σύνδεση στην παροχή του ζεστού νερού ώστε να επιτραπεί η είσοδος αέρα στη συσκευή, µε τη βοήθεια του οποίου θα επιτραπεί η διέλευση νερού από το θερµοσίφωνα.

Για τα µοντέλα δαπέδου απαιτούνται οι εξής ενέργειες:

•    Αποσυνδέστε το θερµοσίφωνα από τη παροχή ρεύµατος.
•    Κλείστε την παροχή νερού, για επιβεβαίωση ανοίξτε την παροχή ζεστού νερού (δεν πρέπει να τρέχει νερό).
•    Ξεβιδώστε όλες τις υδραυλικές συνδέσεις (κρύο – ζεστό).
•    Τοποθετήστε τη µία άκρη ενός αλφαδολάστιχου εξωτερικά του σωλήνα εισόδου του κρύου νερού, η άλλη άκρη θα πρέπει να καταλήγει στην µπανιέρα ή στο νιπτήρα, από εκεί ρουφάµε τον αέρα από το λάστιχο µέχρι να αρχίσει η φυσική ροή του νερού. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µόλις αδειάσει η αποθηκευµένη ποσότητα νερού .

Για την αντικατάσταση της αντίστασης ακολουθείστε τα παρακάτω βήµατα:

•    Αποσυνδέστε το θερµοσίφωνα από τη παροχή ρεύµατος.
•    Κλείστε την παροχή νερού, για επιβεβαίωση ανοίξτε την παροχή ζεστού νερού (δεν πρέπει να τρέχει νερό).
•    Ξεβιδώστε όλες τις υδραυλικές συνδέσεις (κρύο – ζεστό).
•    Τοποθετήστε τη µία άκρη ενός αλφαδολάστιχου εξωτερικά του σωλήνα εισόδου του κρύου νερού, η άλλη άκρη θα πρέπει να καταλήγει στην µπανιέρα ή στο νιπτήρα, από εκεί φυσάτε µέχρι να αρχίσει η διέλευση νερού.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί µόλις αδειάσει η αποθηκευµένη ποσότητα νερού .

•    Τέλος, ξεβιδώστε τα 6 µπουλόνια της αντίστασης αφαιρέστε τη φθαρµένη αντίσταση και τοποθετήστε την καινούργια. Κατά την εγκατάσταση της νέας αντίστασης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο βίδωµα των µπουλονιών.
•    Για τους θερµοσίφωνες οριζόντιας θέσης (οριζόντιοι – δαπέδου) ο θερµοστάτης της αντίστασης πρέπει να βρίσκεται πάντα στο κάτω µέρος της.
•    Τέλος, κατά την τοποθέτηση της αντίστασης το σωληνάκι του θερµοστάτη πρέπει να διατηρείται ανέπαφο ( να µην στραβώσει), γιατί αυτό µπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του θερµοσίφωνα.