Πιστοποιήσεις


Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,εφαρμόζουμε για το σύνολο των εργασιών μας,σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

 QMS LOGO 9001

ext lang Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015


Κάθε τύπος Ηλεκτρομποίλερ,Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα,και Ηλιακού Συστήματος ΕΒΗΛ ξεχωριστά,είναι πιστοποιημένος και φέρει Σήμανση CE.

 alt

ext lang  Πιστοποίηση CE για όλα τα Ηλεκτρομποίλερ

ext lang  Πιστοποίηση CE για όλους τους Ηλεκτρικούς Θερμοσίφωνες

ext lang  Πιστοποίηση CE για όλα τα Ηλιακά Συστήματα


ext lang  Πιστοποίηση Solar Keymark Ηλιακών Συστημάτων

ext lang  Πιστοποίηση Solar Keymark Συλλεκτών Ηλιακών Συστημάτων

Keymark


ext lang  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ηλιακών Συστημάτων

ext lang  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συλλεκτών Ηλιακών Συστημάτων

DQS


  Δελτίο Προιόντος Ηλιακών Συστημάτωνext lang

 ext lang Δελτίο Προιόντος Δεξαμενής Ηλιακών

solar label  demok


 ext lang Δελτίο Προιόντος Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων&Ηλεκτρομπόιλερ

Label105X200mmdemok


ext lang  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλιακών Συστημάτων

ext lang  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλεκτρομπόιλερ

ext lang  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων


     Keymark  iso certified 2015   altaltalt     alt  alt DQS

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ