Πιστοποιήσεις


Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,εφαρμόζουμε για το σύνολο των εργασιών μας,σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

 QMS LOGO 9001

ext lang Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015


Κάθε τύπος Ηλεκτρομποίλερ,Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα,και Ηλιακού Συστήματος ΕΒΗΛ ξεχωριστά,είναι πιστοποιημένος και φέρει Σήμανση CE.

 

ext lang  Πιστοποίηση CE για όλα τα Ηλεκτρομποίλερ

ext lang  Πιστοποίηση CE για όλους τους Ηλεκτρικούς Θερμοσίφωνες

ext lang  Πιστοποίηση CE για όλα τα Ηλιακά Συστήματα


Επιπλέον τα Ηλιακά Συστήματα ΕΒΗΛ διαθέτουν Βεβαίωση Ετήσιας Απολαβής Ηλιακών Συστημάτων (μετρήσεις κατά το Πρότυπο ΕΝ 12976-2 από τον ΕΛΟΤ) και υπερκαλύπτουν το ελάχιστο όριο ετήσιας ενεργειακής απολαβής,που τίθεται ως βασική προυπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ''ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ''

 

ext lang  Βεβαίωση Ετήσιας Απολαβής Ηλιακών Συστημάτων EN 12976-2


ext lang  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλιακών Συστημάτων

ext lang  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλεκτρομπόιλερ

ext lang  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων


 Κατεβάστε απο εδώ τον Adobe Reader

*Το Adobe PDF είναι το παγκόσμιο standard για έμπιστη διανομή και επισκόπηση πληροφορίας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ