Πιστοποιήσεις


Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών,εφαρμόζουμε για το σύνολο των εργασιών μας,σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

 QMS LOGO 9001

ext com  Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015pdf icon download


Κάθε τύπος Ηλεκτρομποίλερ,Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα,και Ηλιακού Συστήματος ΕΒΗΛ ξεχωριστά,είναι πιστοποιημένος και φέρει Σήμανση CE.

 alt

ext com  Πιστοποίηση CE για όλα τα Ηλεκτρομποίλερpdf icon download

ext com  Πιστοποίηση CE για όλους τους Ηλεκτρικούς Θερμοσίφωνεςpdf icon download

ext com  Πιστοποίηση CE για όλα τα Ηλιακά Συστήματαpdf icon download


ext com  Πιστοποίηση Solar Keymark Ηλιακών Συστημάτωνpdf icon download

ext com  Πιστοποίηση Solar Keymark Συλλεκτών Ηλιακών Συστημάτωνpdf icon download

Keymark


ext com  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Ηλιακών Συστημάτωνpdf icon download

ext com  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συλλεκτών Ηλιακών Συστημάτωνpdf icon download

DQS


  ext plugin Δελτίο Προιόντος Ηλιακών Συστημάτωνpdf icon download

  ext plugin Δελτία Προιόντος Δεξαμενής Ηλιακώνpdf icon download

  ext plugin Ετικέτες Ενεργειακής Κλάσης Ηλιακών pdf icon download

solar label  demok


  ext plugin Δελτία Προιόντος Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων&Ηλεκτρομπόιλερpdf icon download

  ext plugin Ετικέτες Ενεργειακής Κλάσης Θερμοσιφώνων&Ηλεκτρομπόιλερ pdf icon download

Label105X200mmdemok


ext mod  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλιακών Συστημάτωνpdf icon download

ext mod  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλεκτρομπόιλερpdf icon download

ext mod  Δήλωση Συμμόρφωσης  Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνωνpdf icon download


     Keymark  iso certified 2015   altaltalt     alt  alt DQS