ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

Οδηγίες εγκατάστασης και όροι εγγύησης ηλιακών

Στα παραπάνω έντυπα οδηγιών εγκατάστασης,περιλαμβάνονται και οδηγίες σχετικά με την πλήρωση του κλειστού κυκλώματος (προσθήκη αντιψυκτικών), καθώς και οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του ηλιακού (service).

Διαστάσεις ολοκληρωμένου συστήματος & βάσεων Ηλιακών

Οδηγίες χρήσης & εγκατάστασης Θερμοσιφώνων-ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ

Διαβάστε µε προσοχή το παρόν εγχειρίδιο και φροντίστε να εφαρµόσετε τις υποδείξεις που γίνονται, ώστε η συσκευή σας να λειτουργεί αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια για πολλά χρόνια.

Διαστάσεις Θερμοσιφώνων & ΗλεκτρομπΟΙΛΕΡ